Välj en frekvens från listan ovan. Varje ton är en ren sinuskurva och ljuder i 3 sekunder. Tonen skall låta rent och mjukt om dina högtalare är friska. Om andra ljud eller toner hörs kan det vara ett tecken på att en skada uppstått.

Kontakta

 

  för råd och reparation.

Frekvenstestet använder Macromedia Flash Player 7. Syns inte knappsatsen kan du ladda hem Flash Player från Macromedias hemsida. http://www.macromedia.com