latest news

links

other useful links

CD-Player repair

Speaker test and repair

Playlists

 

 

 

 

 

dual cs 728q

Systembeskrivning

Dual CS728 Q är helautomatisk och den mest påkostade modellen i Duals serie av skivspelare på den svenska marknaden. Ett stort antal tekniska finesser återfinnes på CS728 Q, exempelvis är den utrustad med speciella dämpfötter för att eliminera rundgång, har ställbar antiresonator tonarmsvikt för att motverka tonarmsresonans och har vad tillverkare valt att benämna viktlöst nåltryck vilket innebär att skivspelaren även kan användas i upp-och-nervänt läge.

CS728 W har en hydrodynamisk upphängning. Denna bygger på fyra specialkonstruerade fjäder-gummi-fästen som är dämpade med silikonolja. Tekniken resulterar i att vibrationer och akustisk återkoppling dämpas effektivt.

Motorstyrningen är baserad kvartsstyrd PLL-direktdrift. Möjlighet till elektronisk tonhöjdskontroll inom 11 procent finns.

Testresultat

Normalt levereras skivspelaren med en monterad standardpickup. I våra prov har denna ersatts av en Ortofon MC200 U. Vid kontroll av inställd nålanliggningskraft var uppmätt fel 13 procent. Den inte allt för goda överensstämmelsen mellan skalor och verklig inställning avspeglade sig också i sidkraftskompenseringen.

Tonarmen uppvisade, efter inställning av den speciella antiresonatorn, en acceptabelt dämpad resonans.

Stötkänsligheten är ringa för såväl vertikalt som horisontellt påförda impulser.

Sammanfattningsvis kan sägas att CS728 Q har flera mekaniska meriter samtidigt som ett par onödiga detaljer stör helhetsintrycket. Det är exempelvis ganska besvärligt att byta pickupelement och ställa in nålanliggningskraft beroende bl a på att systemets inställningsskalor inte stämmer vidare väl.

Klangligt uppvisar Dual CS728 Q i likhet med Kenwood KD700 bra resultat. Med undantag för marginella problem i basen ljuder ton registren balanserade och väldefinierade.