latest news

links

other useful links

CD-Player repair

Speaker test and repair

Playlists

 

 

 

 

 

jvc ql l2

Systembeskrivning

JVC QL-L2 är i likhet med Sony-PS-LX500 en enklare typ av tangentialskivspelare. I likhet med Sonymaskinen finns ett flertal olika knappstyrda automatikfunktioner - repetition, tonarmsförflyttning, start/stop och tonarms-lyft. Skivstorlek avkännes och skivtallrikens hastighet ställs in automatiskt, men om så önskas kan hastigheten justeras manuellt.

Drivningen av den lätta och med gummimatta beklädda skivtallriken sker med en direktdrivande motor. Hastighetskontroll upprätthålles med hjälp av ett kristallstyrt dc-servo.

I Den linjära tonarmen är kort och har försetts med T4P standardfäste. En enklare standardpickup medföljer skivspelaren (JVC MD-1045).

Testresultat

Den bifogade pickupen ersattes med Ortofon TMC200. Det därvid uppmätta inställningsfelet i nålanliggnings-kraft (12.5 mN) understeg 4 procent. Någon sidkraftskompensering var ej aktuell.

Med monterad pickup uppmättes en mycket kraftig (odämpad) tonarmsresonans inom intervallet 10-14 Hz. Vissa smärre problem med den laterala spårningen kunde noteras sannolikt beroende på en allt för stark frammatning av tangential-armen.

Skivspelarens stötkänslighet framstår som större än vad som är normalt. Detta gäller för såväl vertikalt och horisontellt infallande stötar. Dämpningen av vibrationer via exempelvis ett bord framstår ej heller som helt tillfredsställande. Totalt framstår skivspelaren som aningen mekaniskt bräcklig. Handhavandet är enkelt och funktionellt. Klangligt hade skiv- spelaren bristande definition i basområdet vilket bla tog sig uttryck i ett grötigt ljud. Även mellanregisterområdet föreföll lidan-de vad gäller detaljer samtidigt som diskanten klingade något strävare än på de övriga testade grammofonerna.