latest news

links

other useful links

CD-Player repair

Speaker test and repair

Playlists

 

 

 

 

 

kenwood kd 700

Systembeskrivning

Den för test aktuella Kenwood KD700 är en utveckling av tidigare framgångsrika modell KD600. I den nya utgåvan bibehålls den innovativa Kenwood-traditionen vilket konkret tar sig uttryck i att flera intressanta tekniska nyheter nu finns applicerade på KD700. På motorsidan kan exempelvis nämnas företagets egenutvecklade starka och kuggningsfria s k DL-motor (Dynamic-center-Lock), vilken i kombination med bl a en tung skivtallrik har resulterat i goda mätdata - <0,03 % wow & flutter (enligt DIN) och <-80 dB rumble.

I likhet med tidigare skivspelarmodeller från Kenwood är systemets chassie framställt i ett massivt och resonansfritt syntetmaterial (ARCB). Att skivspelaren håller rätt hastighet kontrolleras med hjälp av en fastlåst slinga och kristallstyrd referensoscillator.

Den medföljande tonarmen är rak, av radialtyp och framställd med låg ekvivalent massa. Tonarmens automatik är helt logikstyrd.

Testresultat

Kenwood KD700 klarade sig genomgående bra vid både mät- och lyssningsproven. Det uppmätta felet vid inställning av 15 mN nålanliggningskraft understeg 3 procent och sidkraftskompenseringen fungerade bra (inställbar i steg om 5 mN). Tonarmsresonansen med installerad Ortofon MC200 U var mycket väldämpad. Stötkänsligheten hos skivspelaren är ringa i såväl vertikal- som horisontalled. Kort sagt framstår KD700 som en förtroendeingivande skivspelare med enkel, bra (exakt) inställning, god mekanisk funktion och tilltalande design. De goda mekaniska egenskaperna medger bra klanglig återgivning. Med undantag för pickup-sepcifika egenheter framstod återgivningen som väldämpad och fast i basen kombinerat med god definition och kontrollerad klang i mellanregisteråtergivningen.