latest news

links

other useful links

CD-Player repair

Speaker test and repair

Playlists

 

 

 

sony ps lx 500

Systembeskrivning

Sony PS-LX500 är en tangentialskivspelare och i likhet med många andra sådana försedd med en hel del automatik och elektronik. Ur sortimentet kan exempelvis nämnas repetition, tonarmslyft och tonarmstransport. Vidare är skivspelaren utrustad med separat uttag för anslutning av fjärrkontroll (skall användas tillsammans med Sony RM-44C systemfjärrkontroll) samt har automatisk avkänning av skivstorlek.

Tonarmen av tangentialtyp är anpassad för användning tillsammans med T4P standardfäste, vilket innebär att pickupbyte som regel ej behöver resultera i förnyad inställning av nålanliggningskraft. (Någon sidkraftskompensering behöver ej göras på tangentialskivspelare.)

Mekaniskt är Sony PS-LX500 gjord helt i plast och den direktdrivna och med gummimatta beklädda skivtallriken är tämligen lätt. Motorhastigheten kontrolleras med hjälp av elektroniskt servo.

Testresultat

Med den för skivspelaren aktuella pickupen Ortofon TMC200 skall nålanliggningskraften uppgå till 12.5 mN. Uppmätt fel var 4 procent. Någon sidkrafts-kompensering var givetvis ej aktuell.

Tonarmsresonansen i systemet var hög (dåligt dämpad) och hade med vald pickup sitt maximum över 12 Hz. Några spårningspro-blem kunde emellertid inte noteras. Stötkäns-ligheten hos skivspelaren framstår som ordinär med speciellt god dämpning av vibrationer via bord etc.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Sony PS-LX500 är av enkelt utförande och fordrar få enkla handgrepp för manövrering. En allvarlig brist är att störande brum induceras i använd pickup från den inbyggda nättransformatorn. Klangligt framstår basen i grammofonsystemet som okontrollerad (ringer) och blir på viss musik störande grumlig. Mellanregister och diskant är acceptabelt återgivna.